ПАРТНЬОРИ

 • Общините Елхово, Болярово и Тополовград;
 • Областна служба за съвети в земеделието – Ямбол
 • Областна служба земеделие и гори – Ямбол
 • Ямболска регионална туристическа асоциация
 • Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм
 • Специализиран етнографски музей Елхово
 • Туристическо дружество „Родни простори“
 • Туристически Информационен Център – Елхово
 • Фондация „Работилница за гражданска инициатива“
 • ЗК „Евроинс“ – Ямбол
 • Дирекция „Бюро по труда” – Елхово
 • Банка ДСК
 • Община Одрин
 • Биоселена
 • Бургаска регионална туристическа асоциация
 • Регионален център за икономическо развитие – Сливен
 • Комисия по Ориза – гр. Ипсала, Р Турция
 • Асоциация „ЕДОСК“ – гр. Одрин, Р Турция