„Насърчаване на устойчивото развитие на земеделието в регионите на Ипсала и Елхово”

Проект „Устойчиво развитие на селското стопанство чрез увеличаване на капацитета и създаване на инструменти за подкрепа на бизнеса”

Проект „Устойчиво развитие на селското стопанство чрез увеличаване на капацитета и създаване на инструменти за подкрепа на бизнеса” се изпълнява за българската страна от Сдружение „Бизнес център – Елхово” и за турската страна от „Областната комисия по ориза” в гр. Ипсала.

Проекта стартира в началото на юли 2011 г. и продължи 12 месеца.

Стойноста на проекта за българската страна – 100 908 лв.

Обща цел на проект: Подпомагане развитието на устойчиво селско стопанство в региона на Ипсала и Ямбол чрез повишаване на капацитета на фермерите и на подкрепящите бизнес организации.

 

Специфични цели на проекта:

- Повишаване знанията на фермерите относно добрите практики и състоянието на селското стопанство в другата страна. Отваряне на нови възможности за създаване на бизнес контакти и партньорства.

- Повишаване на капацитета на фермерите чрез обогатяване на техните знания и умения с по-добър достъп до информация и земеделска експертиза за нови нетрадиционни култури и животни, добри практики, специализирани обучения, инструменти за бизнес подкрепа и други.

- Да повиши капацитета на партньорите като организации предоставящи подкрепа на бизнеса, чрез увеличаване възможностите за консултиране, оборудването им с нови инструменти за бизнес подкрепа и разработки.

 

Целевите групи по проекта са фермерите от двата региона на Ипсала и област Ямбол.

 

Дейности по проекта:

- Изготвяне на изследване за ситуацията на селското стопанство в двата региона;

- Създаване на общ каталог с добрите практики на фермерска дейност;

- Изготвяне на един доклад с препоръки за нетрадиционните култури/животни, които могат да се отглеждат в районите;

- Осъществяване на обменни посещения на фермери в двете страни;

- Обучения на български и турски фермери;

- Създаване на уеб-сайт с инструменти за подкрепа на бизнеса и информация за фермерите;

- Организиране на две информационни срещи в двете страни.

 

Очаквани резултати от проекта:

- Повишени знания и придобито ноу-хау от фермерите;

- Партньорските организации подкрепящи бизнеса с повишен капацитет за по добро обслужване на целевата група от фермери;

- Партньорските организации подкрепящи бизнеса с повишен капацитет за включване в международни партньорства;

- Създаване на бизнес контакти и разработване на потенциал за такива в бъдеще;

- Осъществено изследване на селското стопанство в двата региона;

- Разработен каталог с добри практики на фермерски дейности;

- Изготвяне на доклад с препоръки с нетрадиционните растения и животни които могат да се отглеждат в районите;

- Осъществени две визити на фермери организирани на 8 обучения за фермери;

- Разработен уеб сайт с инструменти за развитие на бизнеса;

- Организирани две промоционни събития.

Официален сайт на проекта