“Приобщаване на ромската общност чрез подкрепа на бизнеса”

От 2007 до 2009г. проект “Приобщаване на ромската общност чрез подкрепа на бизнеса”. Финансиран от “Британския фонд за глобално развитие” и Програмата на ООН за развитие. Основната дейност бе изграждането на център за развитие на бизнеса в ромската махала, предоставяне на офис услуги, бизнес консултации, обучения и финансов лизинг. Резултати по проекта обучени 75 души, създадени 23 работни места, подпомогнати 4 стартиращи фирми, предоставени 198 бизнес услуги

Общата стойност на проекта е 111 400 лв.