“Изграждане на капацитет у местната общност за предоставяне на туристически услуги и създаване на регионални туристически продукти”

През 2006 и 2007 година, БЦ-Елхово, успешно е реализиран  проект “Изграждане на капацитет у местната общност за предоставяне на туристически услуги и създаване на регионални туристически продукти”

Целта на проекта бе стимулиране на местната инициатива за създаване на туристически продукти, популяризиране на региона и съдействие за стартиране на собствен бизнес в сферата на туризма. Основни дейности: проучване на местния потенциал, разработване на туристически маршрути и включване в туристически пакети, практическо обучение на местната общност за разработване на туристически програми и стартиране на собствен бизнес в туризма, реклама на местните туристически възможности в България и чужбина. Общ бюджет: 35 134.74 лв.