“Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия”

От 2005 до края на 2009 година центъра е изпълнител на проект “Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия” (Проект 100), финансиран от Министерството на икономиката и енергетиката чрез проект JOBS. В проекта осъществяван от БЦ-Елхово на територията на област Ямбол, бяха включени 431 бенефициента, от които обучени в бизнес планиране 146 кандидата. Центъра участваше в оценката  и мониторинга на проектите на бенефициентите, от които бяха финансирани  47 проекта. Дейностите които Сдужение „Бизнес център – Елхово” изпълнява по проекта бяха популяризиране на проекта, обучение на бенефииентите, предоставяне на пакет от бизнес услуги и настойничество за стартиращите фирми, както и 2 годишен мониторинг върху дейността им. Общата стойност на проекта е 826 322 лв.