„Екипи на колела”

Сдружението е партньор по проект „Екипи на колела” към „Министерство на земеделието и храните” (МЗХ) и „Национална служба за съвети в земеделието” (НССЗ). Проектът бе предназначен да подобри координацията между представителите на различните организации, които обслужват земеделските производители и другите предприемачи в селските региони. Специалисти от Бизнес центъра работят в екип с „Областната служба за съвети в земеделието” гр. Ямбол  като предоставят консултантски услуги на земеделски производители и предприемачи от селските райони. Бяха застъпени основно консултации и услуги за развитие на бизнеса както и такива в сферата на националните и европейски механизми за подкрепа. Финансирането получено от БЦ-Елхово по проекта бе на стойност 11 468 лв.