„Подобряване на градската среда и условията за отдих и спорт в градския парк в Елхово”

През 2002  година работи по проект „Подобряване на градската среда и условията за отдих и спорт в градския парк в Елхово”. Финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление. Общ бюджет: 26 112 лв.