ИНИЦИАТИВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 • Издава вестник „Посоки”
 • Интернет  доставчик за Елхово и Тополовград
 • Изгражда биологична ферма за билки и подправки www.tronka.com
 • Извършва инвентаризация на туристическия ресурс
 • Изработва първата туристическа карта и пътеводител на региона
 • Разработва и управлява проекти на обща стойност над 3 млн. лв.
 • Предоставени 8 165 консултации
 • Проведени обучения на 1 725 души
 • Управлява схема за финансов лизинг
  - Брой лизинги – 111
  - Размер на усвоените средства от фирми – 984 315 лв.
 • Управлява грандова схема по Проект 100
  - Брой финансирани фирми – 47
  - Размер на усвоените средства от фирми – 826 322 лв.