БИО ПРОИЗВОДСТВО

През 2004 г. сдружение „Бизнес център – Елхово” започва отглеждането на билкови насаждения по проект „Подкрепа на производителите на билки и алтернативни земеделски продукти” финансиран от Кралство Норвегия и ПРООН. По проекта се създават добри предпоставки за развитие на биологичното земеделие и по специално отглеждането на медицински растения в региона на Странджа – Сакар.

Центърът работи в няколко посоки:

  • Развитие на устойчиви стопанства, осигуряващи трайни доходи от билкопроизводство и биологично земеделие
  • Производство на качествена продукция за вътрешния пазар и износ
  • Прилагане на съвременни селскостопански практики, съобразени с околната среда и пазарните изисквания

Към работата на бизнес центъра включихме научни работници и експерти в областта на отглеждането на медицински растения. Проведохме теоретични и практически обучения на земеделски стопани по култивиране на билки, технологии по билкозаготовка, събиране на диворастящи билки и плодове и биологично земеделие. Създадохме опитно поле за производство на семена и разсади от подходящи за региона видове. Изградихме база за сушене, преработка и пакетаж на продукцията.

През 2005г. е сертифицирана биологична ферма за билки, подправки и зеленчуци „Острова” на площ от 160 дка. Основните култури заемащи около 100 дка са медицински и ароматни растения и подправки; мурсалски чай, мента, маточина, мащерка, шипка, градински чай, босилек, лавандула, чубрица, невен, синя метличина, исоп, ехинацея, лайка и др.

Всички растения са от добри български и вносни сортове и са преминали положителни наблюдения на опитното поле. Насажденията се отглеждат почти изцяло с ръчен труд, като затова се грижат около 15 човека. При заявен интерес за закупуване на биологичен разсад от дадена култура, могат да се произвежда посадъчен материал за над 150 дка.

През 2008 г. сдружението започва пакетирането на биологични продукти, под марката „ТРОНКА” които се предлагат в магазинната мрежа на страната.

Основното суровинно производство е насочено към износ и една малка част за вътрешния пазар.