ЗА НАС

Сдружение “БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ЕЛХОВО“-град Елхово е създадено през 2000г. по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност.

През 2001 година сдружението е включено в мрежата от бизнес центрове на проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”(JOBS), финансиран от „Министерството на труда и социалната политика” и „Програмата на ООН за развитие”.

Бизнес център – Елхово предоставя стандартния пакет бизнес услуги по проект JOBS: информационни, финансови и офис услуги, консултации в различни области, пазарна информация, квалификационни обучения и семинари, разработване на бизнес планове и проекти, достъп до кредитиране, съдействие за намиране на работа, регистрация, маркетинг и развитие на фирмата, участие в изложения, контакти с партньори и др.

 

Мисия и цели на сдружението

Сдружение „БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ЕЛХОВО“ има за цел със законни средства да подпомага развитието на бизнеса, младежките инициативи, спорта и културата, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработицата в региона, подпомага неправителствения сектор и създава блогоприятни условия за неговото развитие.